نوشیدن دوغ و فواید آن برای افراد دیابتی

نوشیدنی که از مخلوط کردن ماست و آب تهیه می شود و به نام دوغ مشهور است به خصوص زمانیکه با ویتامینDغنی شده باشد برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 مفید است، مصرف این نوشیدنی سبب کاهش نشانه های التهابی در این افراد می شود.

پرفسور Neyestaniاز دانشگاه شهید بهشتی تهران و همکارانش گزارش کردند که نوشیدنی دوغ غنی شده با ویتامین Dیا با ویتامین Dو کلسیم سبب کاهش پروتئین واکنشی Cو چندین پروتئین اینترلوکین و سایر نشانه های التهابی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 می شود.

به علاوه چنین نوشیدنیهایی که غنی شده اند حاوی مقادیر بیشتری ادیپونکتین می باشند.

نتایج این تحقیقات بصورت آنلاین در مجله ی Journal of clinical Endocrinology and Metabolismمنتشر گردید.

ادیپونکتین هورمونی است که دارای اثرات ضد التهابی بوده وتنظیم کننده ی متابولیسم گلوکز می باشد. در جمع بندی مقالاتی که در سال 2009 ارائه شد مشخص گردید که هر چه غلظت ادیپونکتین بالاتر باشد خطر ابتلا به دیابت نوع 2 کمتر است(JAMA2009; 302(2):179-188).

 دکتر نیستانی و همکارانش خاطرنشان کردند که در مطالعات حیوانی نشان داده شد که ویتامینDدارای تأثیرات مفیدی بر اختلالات مختلف اتوایمنی است.همچنین این محققین درمقاله ی سال گذشته خود تأثیرات مثبت ویتامینDرا بر بیومارکرهای اندوتلیومی افراد دیابتی گزارش کردند(BMC Medicine 2011;9:125). آنها تأثیرات مثبت ویتامین Dرا بر کنترل گلایسمیک نیز گزارش نمودند (Amj clin Nutr 2011;93:764-771). آنها همچنین بر اساس شواهدی در انسان تأثیرات بی نظیر و ویژه ی ویتامین Dرا توضیح دادند.

در مطالعه ی اخیر که یک تحقیق در سوکور ، تصادفی وقابل مقایسه با گروه کنترل بود بمدت 12 هفته، 90 بیمار مبتلا به دیابت بررسی شدند، به شرکت کنندگان بطور تصادفی دوغ ساده یا دوغ غنی شده با ویتامین Dیا غنی شده با ویتامین Dو کلسیم داده شد.

خصوصیات ابتدایی بین تمام گروهها در ابتدای آزمایش در رده ی سنی 30 تا 60 سال مشابه بود. شرکت کنندگان دو شیشه دوغ در روز مصرف می کردند. متوسط نمایه ی توده بدنی افراد شرکت کننده  29 Kg/m2بود.

شیوع چاقی در ایران رو به افزایش است چاقی به خصوص چاقی ناحیه ی شکمی ارتباط نزدیکی با ابتلا به دیابت نوع 2 دارد. به عبارت دیگر اکثر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 چاق بوده یا دارای اضافه وزن می باشند.

در هر دو گروهی که نوشیدن دوغ غنی شده انجام میدادند مقدار ویتامینDدر انتهای آزمایش (12 هفته) بهبود می یابد که نشاندهنده ی جذب ویتامین Dبا خوردن دوغ بود . در انتهای هفته دوازدهم ، مارکرهای التهابی نظیر پروتیئن واکنشی Cو اینترلوکین یک بتا و IL-6، فیبر ینوژن وretinol binding proteinیا RBP-4در افرادی که از دوغ غنی شده مصرف کرده بودند بطور چشمگیری کاهش یافته بود.

دکتر نیستانی می گوید: این اولین تحقیقی است که نشان می دهد ویتامینDبا کلسیم یا بدون کلسیم موجب کاهش چشمگیر بیومارکرهای التهابی خاص و همچنین افزایش ادیپونکتین می شود.

دکتر نیستانی می گوید: مصرف ویتامین Dدر افراد سالم چنین فواید مشهودی را نشان نمی دهد شاید مصرف ویتامین Dوتأثیرات تنظیمی آن بر سیستم ایمنی هنگامیکه سیستم ایمنی تحریک شده باشد، بیشتر ظاهر می گردد.

نتایج بدست آمده با نتایج مطالعات حیوانی تناقصی ندارد. دکتر نیستانی می گوید تحقیقات ما برای اولین بار نشان داد که ادیپونکتین ، هورمونی که توسط بافت چربی ترشح می شود و دارای تأثیر ضد التهابی است با مصرف دوغ غنی شده با کلسیم و ویتامین Dافزایش می یابد.

برخلاف ویتامین D، کلسیم می تواند از طریق غذاها به خصوص محصولات لبنی جذب شود اما منابع ویتامین Dدر غذاها محدود است و مردم معمولاً به دلایل مختلف فرهنگی (برای مثال زنان از 9 سالگی به بعد در ایران حجاب می پوشند) به اندازه کافی در معرض تابش نور آفتاب قرار نمی گیرند و از سوی دیگربرنامه های غنی سازی مواد غذایی نیز انجام شده است به همین علت اکثر افراد به مصرف ویتامین Dنیاز دارند. یکی از محدودیت های این تحقیق کمبود ویتامین Dدر سه چهارم از افراد شرکت کننده بود و از سوی دیگر به مطالعات درازمدت برای جذب مقدار کافی ویتامین Dبرای انجام همه ی  اعمال وابسته به این ویتامین نیاز است.


یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *